คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน – ไอแซค (I-Zax)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน

เนื้อร้อง พูดอะไรแบบนั้น ไปจำใครมาว่าฉันนั้นมันคนหลายใจ ต่อให้เป็นอย่างนั้นมันก็มีเจ้าของเดียว ก็ของเธอหมดทุกใจก็สาบานให้ฟ้ามันผ่าใครสักคนถ้าหากว่าฉันมันหลายใจก็ ผอม ดำ แต่จน อย่างฉันจะมีใครเค้าเหลียวแลไม่รู้เลยบ้างหรือไร ก็แสนดีแบบเธอ อย่างนี้ที่ขอให้มีถ้ามีได้สักคน ไม่รักเธอจะรักใครพูดอะไรอย่างนั้นได้ไงคนเรา กล่าวหากันอยู่ร่ำไปพู……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน

คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน

เนื้อร้อง เพลง ผอม ดำ แต่จนเนื้อร้องพูดอะไรแบบนั้น ไปจำใครมา
ว่าฉันนั้นมันคนหลายใจ ต่อให้เป็นอย่างนั้น
มันก็มีเจ้าของเดียว ก็ของเธอหมดทุกใจก็สาบานให้ฟ้ามันผ่าใครสักคน
ถ้าหากว่าฉันมันหลายใจก็ ผอม ดำ แต่จน
อย่างฉันจะมีใครเค้าเหลียวแล
ไม่รู้เลยบ้างหรือไร
ก็แสนดีแบบเธอ อย่างนี้ที่ขอให้มี
ถ้ามีได้สักคน ไม่รักเธอจะรักใครพูดอะไรอย่างนั้นได้ไงคนเรา
กล่าวหากันอยู่ร่ำไป
พูดได้ไงว่าฉันเป็นคนไม่รักดี
ก็รักเธออยู่นี่ไงก็สาบานให้รถมันชนชาวบ้านเลย
ถ้าหากว่าฉันไม่รักดีก็ ผอม ดำ แต่จน
อย่างฉันจะมีใครเค้าเหลียวแล
ไม่รู้เลยบ้างหรือไร
ก็แสนดีแบบเธอ อย่างนี้ที่ขอให้มี
ถ้ามีได้สักคน ไม่รู้เลยบ้างหรือไรว่ารักก็ ผอม ดำ แต่จน
อย่างฉันจะมีใครเค้าเหลียวแล
ไม่รู้เลยบ้างหรือไร ก็แสนดีแบบเธอ
อย่างนี้อีกร้อยปี จะมีได้สักคน
ไม่รักเธอจะรักใครก็ ผอม ดำ แต่จน
อย่างฉันจะมีใครเค้าเหลียวแล
ไม่รู้เลยบ้างหรือไร ก็แสนดีแบบเธอ
อย่างนี้อีกร้อยปี จะมีได้สักคน
ไม่รู้เลยบ้างหรือไรว่ารักว่ารักเธอคนนี้ที่สุด

ศิลปิน ไอแซค (I-Zax)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ผอม ดำ แต่จน