คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย – ที ฟอร์ ทรี (Tea For Three)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

ใคร ใคร ยังถามเรื่องเธอกับฉัน นานแล้วที่เฮาจากกัน ทุกวันที่มีคนถาม วันเวลาเก่าเก่า กลับมาเตือนย้ำกำ ใครสักคนใจดำ มาละกันไปมาลืม * ใคร ใคร บอกฉันเธอไม……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

เนื้อ เพลง ใจของคนคอยใคร ใคร ยังถามเรื่องเธอกับฉันนานแล้วที่เฮาจากกัน ทุกวันที่มีคนถามวันเวลาเก่าเก่า กลับมาเตือนย้ำกำใครสักคนใจดำ มาละกันไปมาลืม* ใคร ใคร บอกฉันเธอไม่กลับมา บอกฉันไม่ต้องห่วงหา แต่ฉันก็ยังแอบหวัง**ใจของคนคอย นานเต้าใดก็คอย อยู่รออย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังคอยในฝัน ใจของคนคอย รอเธอมาพักพิง หนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอย
(*)(**)ใจของคนกอย นานเต้าใดก็กอยอยู่กอยอย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังกอยในฝันใจของคนกอย รอเธอมาพักพิงหนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอยใจของคนกอย ฝากไปตามน้ำปิงฝากส่งความฮักจริง อย่าทิ้งหัวใจตี้กอย

ผลงานเพลง ที ฟอร์ ทรี (Tea For Three)

Related Posts

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ใจของคนคอย

, , , , , , ,