คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป – สุชาติ ชวางกูร

คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

เห..มันต์ที่ผ่านพ้นไปผ่านไป พร้อมใบไม้บางล่วงลงพริ้ว ปลิวลู่ลงทางดูใบไม้วาง อ้างว้าง เอกา เหมือน รักที่จากฉันไปจากไป เหลือไว้แต่น้ำตาหลั่งรินไหล ท่วมใจ ท่วมขอบฟ้าดังไฟรักพา ฤทัยแหลกลาญ *เพียง…หวังไขว่คว้าข้า เหลือแค่ อาลัยสุดจะเอ่ย บอกใครยั้งใจ มิให้หลงน้ำคำ **เห..มันต์ยังผ่านเช่นเคยอย่าเลย ฉันกลัวบอบช้ำอย่าตอกย้ำ ในความทรงจำ โอ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

เนื้อร้อง เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไปเห..มันต์ที่ผ่านพ้นไป
ผ่านไป พร้อมใบไม้บาง
ล่วงลงพริ้ว ปลิวลู่ลงทาง
ดูใบไม้วาง อ้างว้าง เอกา
เหมือน รักที่จากฉันไป
จากไป เหลือไว้แต่น้ำตา
หลั่งรินไหล ท่วมใจ ท่วมขอบฟ้า
ดังไฟรักพา ฤทัยแหลกลาญ
*เพียง…หวังไขว่คว้า
ข้า เหลือแค่ อาลัย
สุดจะเอ่ย บอกใคร
ยั้งใจ มิให้หลงน้ำคำ
**เห..มันต์ยังผ่านเช่นเคย
อย่าเลย ฉันกลัวบอบช้ำ
อย่าตอกย้ำ ในความทรงจำ
โอ้ เหมันต์ อย่าผ่าน มาเลย(*,** ซ้ำ)

ศิลปิน สุชาติ ชวางกูร

ฟังเพลงสด คอร์ดกี่ต้า เพลง เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป

, , , , , , ,