คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์ – ธี-เดช (T-det)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

INTRO: ใต้../เงาจันทร์….ยัง../คง…มีแสง….รำไร…. ใต้../ดวงใจ…สุก../สกาว…./งาม../เด่นฟ้า… (ดนตรี) ……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

คอร์ดกีต้าร์ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

เนื้อ เพลง ใต้เงาจันทร์INTRO:ใต้../เงาจันทร์….ยัง../คง…มีแสง….รำไร…. ใต้../ดวงใจ…สุก../สกาว…./งาม../เด่นฟ้า… (ดนตรี)แต่/ใจ…ของเธอ…. ไม่../มี../แสง…นำพา… จะ…/ไขว่…/คว้า…หรือทน…/เศร้า…ต่อไป….* ฉัน…/จะ/เป็น…. ดั่ง…/ดวง…/ตะวัน…..+ ฉัน…/จะ/ตาม…..ไม่…./ปล่อย….ให้เหงา…. ฉัน…/จะ/คอย…/โอบ../ปลอบ…/ยามเธอ…….เศร้า….. ไม่…ให้เหงา…ไม่เดียว…./ดาย…….** ให้…../ดวง/ดาว…. งาม../เด่น…/อยู่บน….ฟ้า…… ให้…/จันทรา…ส่อง…/แสง…..ให้เหงา…คลาย…… ให้…./ดวง../ใจ…ของ../เธอ…./สุข/สด../ใส….. ขอ/ให้../ใจ….มี../เพียง…แค่…/ตะวัน….*** ใต้../เงาจันทร์…….ยัง../คง…./มี…/แสง….รำไร…. ใต้../ดวงใจ…สุก../สกาว…./งาม../เด่นฟ้า…ซ้ำ( * )SOLO:
ซ้ำ ( *,***,*,** )ใต้../เงาจันทร์…….

เจ้าของผลงานเพลง ธี-เดช (T-det)

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใต้เงาจันทร์

, , , , , , ,