คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง – สีเผือก คนด่านเกวียน

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

/ มีตะเกียง สองดวง ที่ช่วง โชติวาว ส่องแสง แพรวพราว ให้ความ สว่าง สดใส ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

เนื้อร้อง เพลง ตะเกียงเนื้อร้อง เพลง ตะเกียง/ มีตะเกียง สองดวง ที่ช่วง โชติวาว ส่องแสง แพรวพราว ให้ความ สว่าง สดใส ดวงหนึ่ง สว่าง อยู่ที่ ณ ถิ่น แดนไกล ดวงหนึ่ง สดใส อยู่ใน วิมาน เมืองแมน
.
.ดวงหนึ่ง เพิ่มบรร ยากาศ ดวงหนึ่ง ส่องสาด เพราะขาด สิ้นแสง สุรีย์ คุณค่า ที่มี เพียงต่าง ที่วาง และสิ่ง มุ่งหวัง * ผู้…คน ที่ห่าง กันทั้ง สองทาง ต่างก็ มุ่งหวัง ในชี วิตและ จุดหมาย เปลวเทียน ลับล่วง แท่งเทียน ก็มอด มลาย คุณค่า ความหมาย ได้มอบ สิ่งใด ทิ้งไว้ แทนตน
Solo/ มนุษย์ ทั้งหลาย มากมาย สุดแสน สับสน ยอกย้อน เวียนวน เข่นฆ่า แก่งแย่ง แข่งขัน มองข้าม ความรัก ไร้รัก ให้กัน และกัน โลกแปร เปลี่ยนผัน ไร้สุข มีทุกข์ ไม่คลาย
( ซ้ำ * )Outro/

เจ้าของผลงานเพลง สีเผือก คนด่านเกวียน

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ตะเกียง

, , , , , , ,