คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย – วิว จตุพรณ์

คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

เกยห้ามใจ๋อยู่ หลายครั้งหลายหน บ่อยากฝืนทน ไปฮักคนมีเจ้าของ แต่ใจ๋มันยืนยันกำเดิม เลือกทางเป๋นตั๋วสำรอง ยอมทนหม่นหมอง เป๋นเงาความฮักกกก ……

คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

คอร์ดกีตาร์ คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

เนื้อร้อง เพลง หัวใจฮอมปอย เกยห้ามใจ๋อยู่ หลายครั้งหลายหน บ่อยากฝืนทน ไปฮักคนมีเจ้าของ แต่ใจ๋มันยืนยันกำเดิม เลือกทางเป๋นตั๋วสำรอง ยอมทนหม่นหมอง เป๋นเงาความฮักกกก เพราะยังฮักอยู่ ฮักเปิ้นหมดใจ๋ สิทธิ์มีแค่ไหน บอกใจ๋ตั๋วเองทุกวัน แม้ฮักเต้าใดก่อต๋าม ก่อเป๋นมือตี้สามเต๋มขั้น หัวใจ๋บ่ได้ทำประกั๋น เสี่ยงภัยความฮักถูกเวนคืน * ฮักของคนอื่นเขา ตั๋วเฮาเป๋นคนแอบแฝง เปิ้นแบ่งฮักมาเพราะความ เอ็นดู สงสาร เอาหัวใจ๋ดวงหน้อย ไปฮอมปอยฮักแฟนจาวบ้าน มีสุขแค่เพียงบางวัน สมหวังแค่บางเวลา…. บางครั้งหวั่นๆ บางวันก่อเหงา ทะเบียนชื่อนางสาว สัญชาติไทย สถานะภาพส่วนเกิน ยอมฮับกับความปวดร้าว เพราะเฮามันไร้ทางเดิน รอวันหน้าที่ส่วนเกิน ตำแหน่งจะหมดวาระวัน…ใด
(ซ้ำ*)

รวมผลงานเพลง วิว จตุพรณ์

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ เพลง หัวใจฮอมปอย

, , , , , , ,