คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน – ปั่น ไพบลูย์ เกียรติเขียวแก้ว

คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน

ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่องประกายวับวาววาว อยู่บนฟากฟ้าให้แสงสุกใส ได้เป็นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแวว ตา แห่งความภักดีเก็บฟ้ามาสาน ถักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อบอุ่นก่อนนอนคืนนี้ ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี ให้เธอเคลิ้มไปเป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหลเก็บดาวเก็บเดือนมาร……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน

เนื้อร้อง เพลง วิมานดินฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว ที่ส่องประกายวับวาววาว อยู่บนฟากฟ้า
ให้แสงสุกใส ได้เป็นเสมือนดวงตา คอยส่องมองเธอด้วยแวว ตา แห่งความภักดีเก็บฟ้ามาสาน ถักทอด้วยรักละมุน คอยห่มให้เธอได้อบอุ่น
ก่อนนอนคืนนี้ ให้เสียงใบไม้ ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรี
คอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี ให้เธอเคลิ้มไปเป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกันก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดีเป็นวิมานอยู่บนดิน ให้เธอได้พักพิงพิง และนอนหลับไหล
เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อย มาลัย เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร มาคล้องใจเราไว้รวมกันก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล ยังอยู่กับเธอข้างเคียงกาย
อยู่ในความฝัน ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน ให้เธอฝันดีให้เธอได้อบ อุ่น และนอนฝันดี
ให้เธอได้อบ อุ่น…อยู่ในวิมาน

ศิลปิน ปั่น ไพบลูย์ เกียรติเขียวแก้ว

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ เพลง วิมานดิน