คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart – เติ้ง ลี่ จวิน

คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน ……

คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

คอร์ดกีตา คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

เนื้อ เพลง The moon respresent my heartหนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซินหว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟินหว่อ เตอ ชิง เหย่ เซินหว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซินเยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซินหนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซินหว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟินหว่อ เตอ ชิง ปู้ ยี่หว่อ เตอ อ้าย ปู้ เปียนเยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน(*) ชิง ชิง เตอ ยี่ เกอ เวินหยี่ จิง ต้า ตง หว่อ เตอ ซินเซิน เซิน เตอ ยี่ ต้วน ชิงเจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จินหนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซินหว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟินหนี่ ชู เซียง หยี่ เซียงหนี่ ชู คัน หยี่ คันเยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซินMusic :
ซ้ำ ( * )หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียงหนี่ ชู คัน หยี่ คันเยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

รวมผลงานเพลง เติ้ง ลี่ จวิน

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตา เพลง The moon respresent my heart

, , , , , , ,