คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ – กบ ทรงสิทธิ์ + กบ เสาวนิตย์

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือนเลื่อน…ลอย เกือบจะฝัน….ไป มองหาคน ๆ…นึง ที่ไม่รู้เป็น….ใคร และไม่รู้เมื่อ….ไหร่ จะพบคนผู้นั้น ส่วนชีวิตฉัน บอกเลยว่ามี……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

เนื้อร้อง เพลง หากันจนเจอสิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อน…ลอย เกือบจะฝัน….ไปมองหาคน ๆ…นึง ที่ไม่รู้เป็น….ใครและไม่รู้เมื่อ….ไหร่ จะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉัน บอกเลยว่ามีเจอะคนที่แสน….ดี อยู่ทุก ๆ วันเพียงแค่ไม่มี….ใคร ที่จะฝันตรง….กันแต่ว่าฉันมั่น…..ใจ จะพบในไม่ช้า อาจบางที ในเมือง…..กว้างใหญ่ หมอกและควันช่วยกันพราง…ตา มีขอบ..รั้วขอบกำแพง….. สร้างมา
5
ตึกระฟ้าคอยบัง….เราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอ? มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึก..ไหม ว่าชีวิต..คุ้มค่า เมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใคร..คนหนึ่ง เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่าง…รู้โลกมันแสน…กว้างใหญ่
5
แต่มันคง…..ไม่ยากเกินไป ที่ฉันจะพบเธออาจมีสักครั้ง ที่เราสองคนผ่านทางที่วก…วน อยู่ใกล้ ๆ กันใบไม้เพียงใบ….หนึ่ง หล่นตอนที่เดิน….ผ่านฉันคงจะมอง….มัน เมื่อเธอเดินผ่านมาอาจบางที ในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางตามีขอบรั้วขอบกำแพง….. สร้างมา
5
ตึกระฟ้าคอยบัง…เราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหม ว่าชีวิต..คุ้มค่า เมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง เป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไป ที่ฉันจะพบเธอ(ดนตรี)

ศิลปิน กบ ทรงสิทธิ์ + กบ เสาวนิตย์

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง หากันจนเจอ

, , , , , , ,