คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง หยอด – บีฟอร์ อาฟเตอร์ (Before After)

คอร์ดกีตา เพลง หยอด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง หยอด

แล้วเธอ ก็เดินเข้ามาทบทวนความหลังเสียใจ คือคำที่เธอใช้มากี่ครั้งทั้งทั้งรู้ คนอย่างฉันก็พอดูออกรู้ทั้งรู้ คนอย่างเธอก็แค่ลวงหลอกฉันกี่ที่ที่เธอได้กลับมา แล้วก็เดินจากไปเพียงแค่เธอมาหยอดด้วยคำหวานหวานใจฉันมันก็อ่อนแอเกินต้านทานใจที่มันเคยแกร่งก็สั่นสะท้านเหมือนข้างในสมองไม่ยอมจะสั่งการเพียงแค่เธอมาบอกเธอโดนทำร้ายแม้ว่าฉันจะเจ็บเจียนตายสั……

คอร์ดกีตา เพลง หยอด

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีตา เพลง หยอด

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง หยอด

เนื้อ เพลง หยอดแล้วเธอ ก็เดินเข้ามาทบทวนความหลัง
เสียใจ คือคำที่เธอใช้มากี่ครั้งทั้งทั้งรู้ คนอย่างฉันก็พอดูออก
รู้ทั้งรู้ คนอย่างเธอก็แค่ลวงหลอกฉัน
กี่ที่ที่เธอได้กลับมา แล้วก็เดินจากไปเพียงแค่เธอมาหยอดด้วยคำหวานหวาน
ใจฉันมันก็อ่อนแอเกินต้านทาน
ใจที่มันเคยแกร่งก็สั่นสะท้าน
เหมือนข้างในสมองไม่ยอมจะสั่งการ
เพียงแค่เธอมาบอกเธอโดนทำร้าย
แม้ว่าฉันจะเจ็บเจียนตายสักเท่าไร
ให้ฉันเป็นที่พักหัวใจ
เจ็บแค่ไหน ยังไง ก็รักเธอไปอย่างเดิมโง่เอง ก็จะไม่โทษใครทั้งนั้น
เสียใจ ก็จะยอมรับความผิดหวังทั้งทั้งรู้ คนอย่างฉันก็พอดูออก
รู้ทั้งรู้ คนอย่างเธอก็แค่ลวงหลอกฉัน
กี่ที่ที่เธอได้กลับมา แล้วก็เดินจากไปเพียงแค่เธอมาหยอดด้วยคำหวานหวาน
ใจฉันมันก็อ่อนแอเกินต้านทาน
ใจที่มันเคยแกร่งก็สั่นสะท้าน
เหมือนข้างในสมองไม่ยอมจะสั่งการ
เพียงแค่เธอมาบอกเธอโดนทำร้าย
แม้ว่าฉันจะเจ็บเจียนตายสักเท่าไร
ให้ฉันเป็นที่พักหัวใจ
เจ็บแค่ไหน ยังไง ก็รักเธอไปอย่างเดิมเพียงแค่เธอมาหยอดด้วยคำหวานหวาน
ใจฉันมันก็อ่อนแอเกินต้านทาน
ใจที่มันเคยแกร่งก็สั่นสะท้าน
เหมือนข้างในสมองไม่ยอมจะสั่งการ
เพียงแค่เธอมาบอกเธอโดนทำร้าย
แม้ว่าฉันจะเจ็บเจียนตายสักเท่าไร
ให้ฉันเป็นที่พักหัวใจ
เจ็บแค่ไหน ยังไง ก็รักเธอไปอย่างเดิม

เจ้าของผลงานเพลง บีฟอร์ อาฟเตอร์ (Before After)

ฟังเพลง online คอร์ดกีตา เพลง หยอด

, , , , , , ,