คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai) – เรทโทรสเปค เร็ทโทรสเป็ค (Retrospect)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)

old (V.Thai) Retrospectไม่มีเธอ ไม่มีเธอ ทำให้ฉันได้เลอะเลือนไม่มีเธอ ไม่มีเธอ ทำให้ฉันได้เลอะเลือนชีวิตที่เคยต้องดิ้นรนความสับสนในใจที่ฉันมีความรักช่างดูเงียบงัน มืดมนในหัวใจอยากจะไปให้ไกล จะหนีไปจากโลกความจริงที่เปลี่ยนไปชีวิตที่เคยสดใส ไม่เหลือมันฉัน….เพียง….ต้อง..การความมั่นคง*แม้แสงตะวันจะลับไปหรือแสงของไฟจะมอดลงหากรักที่ด……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)

คอร์ดกีต้า ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)

เนื้อร้อง เพลง Cold (V.Thai)old (V.Thai) Retrospectไม่มีเธอ ไม่มีเธอ ทำให้ฉันได้เลอะเลือน
ไม่มีเธอ ไม่มีเธอ ทำให้ฉันได้เลอะเลือนชีวิตที่เคยต้องดิ้นรน
ความสับสนในใจที่ฉันมี
ความรักช่างดูเงียบงัน มืดมนในหัวใจ
อยากจะไปให้ไกล จะหนีไป
จากโลกความจริงที่เปลี่ยนไป
ชีวิตที่เคยสดใส ไม่เหลือมันฉัน….เพียง….ต้อง..การความมั่นคง*แม้แสงตะวันจะลับไป
หรือแสงของไฟจะมอดลง
หากรักที่ดูมั่นคง ไม่เลือนจางหายไป
จากส่วนลึกในใจที่ฉันมี
สิ่งนี้จะทำให้เปลี่ยนไป
ฉันรักเธอจนสุดหัวใจ แต่เธอเหมือน….**สาย…ลม ลอยโบกพลิ้ว…มา
รอยหยดน้ำ…ตา เธอก็หาย…ไป***หาย ไป และความรักที่ฉันมีมันก็
หาย ไป และความรักที่ฉันมีมันก็
หาย ไป และความรักที่ฉันมีมันก็
หาย ไป…ที่ใจที่เธอ….จะทิ้งฉันไป…
ที่ใจที่เธอ….จะทิ้งฉันไป…
ที่ใจที่เธอ….จะทิ้งฉันไป…
ที่ใจที่เธอ….จะทิ้งฉันไป…หาย ไป และความรักที่ฉันมีมันก็
หาย ไป และความรักที่ฉันมีมันก็
หาย ไป…ทุกสิ่งที่ฉันได้เฝ้าหวัง คือสิ่งที่เธอไม่เข้าใจ
ทุกสิ่งที่ฉันได้เฝ้าหวัง คือสิ่งที่เธอไม่เข้าใจ(ซ้ำ *,**,***,***)

รวมผลงานเพลง เรทโทรสเปค เร็ทโทรสเป็ค (Retrospect)

ฟังเพลงใหม่ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Cold (V.Thai)