คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม – เอ็นโดรฟิน (Endorphine)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

ไหนบอกจะดูแล อยู่เคียงข้างกันไหนว่าฉันสำคัญ รักเท่าดวงใจไหนบอกว่าชีวิต อยู่เพื่อสองเราไหนว่าฉันเทียบเท่า ลมหายใจจำได้ไหม ที่เคย ให้สัญญาเหมือนอยู่ ๆ มาวันนี้……..เธอลืมไม่รักษาดูแลชีวิตที่บอกยืนยันจะใช้เพื่อวัน…….ของเราฉันจะปลอดภัยไหม จากวันนี้ไปแล้วไม่รู้เมื่อไหร่ ฉันต้องเสียเธอคิดเผื่ออีกคนไหม ในใจของเธอทุกครั……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

เนื้อร้อง เพลง จำได้ไหมไหนบอกจะดูแล อยู่เคียงข้างกัน
ไหนว่าฉันสำคัญ รักเท่าดวงใจ
ไหนบอกว่าชีวิต อยู่เพื่อสองเรา
ไหนว่าฉันเทียบเท่า ลมหายใจ
จำได้ไหม ที่เคย ให้สัญญา
เหมือนอยู่ ๆ มาวันนี้……..เธอลืม
ไม่รักษาดูแลชีวิตที่บอกยืนยันจะใช้เพื่อวัน…….ของเรา
ฉันจะปลอดภัยไหม จากวันนี้ไป
แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ ฉันต้องเสียเธอ
คิดเผื่ออีกคนไหม ในใจของเธอ
ทุกครั้งที่เที่ยวดื่ม เกินคำว่าพอ
*จำได้ไหม หนึ่งคำ ว่ารักกัน
ไหนช่วยบอกฉันอีกครั้ง………ยืนยัน
กลับมารักดูแลชีวิตให้อยู่ด้วยกันกับฉันให้นาน……แสนนาน(ซ้ำ *)

เจ้าของผลงานเพลง เอ็นโดรฟิน (Endorphine)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จำได้ไหม

, , , , , , ,