คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down – Ebola อีโบล่า

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

ola อีโบล่า ownไฟที่มันอยู่ในใจ เป็นเวรกรรมให้ก้าวไปภาพความฝันหยุดมุ่งไป ไปจากเราแล้วไงหมดความหวัง หมดความฝัน เป็นอย่างนั้นจะถูกเผาหมดไป* ไฟ ไฟ มันร้อนข้างใน ไฟ ไฟ ฉันออกไปไฟ ไฟ ลุกลุกยืนด้วยใจอยู่ข้างใน** M own M ownถูกเพลิงแผดเผาคงต้องวอดวาย M own M ownควบคุมใฝ่ฝันด้วยใจของเรา M own M ownให้ไฟส่องถึงปลายทางที่หวัง M own M ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

คอร์ดกีตา คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

เนื้อ เพลง Burn Downola อีโบล่า ownไฟที่มันอยู่ในใจ เป็นเวรกรรมให้ก้าวไป
ภาพความฝันหยุดมุ่งไป ไปจากเราแล้วไง
หมดความหวัง หมดความฝัน เป็นอย่างนั้น
จะถูกเผาหมดไป* ไฟ ไฟ มันร้อนข้างใน
ไฟ ไฟ ฉันออกไป
ไฟ ไฟ ลุกลุกยืนด้วยใจอยู่ข้างใน** M own M own
ถูกเพลิงแผดเผาคงต้องวอดวาย
M own M own
ควบคุมใฝ่ฝันด้วยใจของเรา
M own M own
ให้ไฟส่องถึงปลายทางที่หวัง
M own M own
ก่อนที่ไฟจะพรากเราตื่นขึ้นมาถามความจริง ไม่เคยนิ่งคอยความตาย
ตัวปัญหาเกิดมาทำไม เหลือแต่ความเป็นคน
หมดความหวัง หมดความฝัน เป็นอย่างนั้น
จะถูกเผาหมดไป(ซ้ำ *,**)ood bye by lose
ood bye my too
ood bye my dear
ome back for you(ซ้ำ **)ก่อนที่ไฟจะเผากาย วอดวาย วอดวาย
ก่อนที่ไฟจะพรากฉัน…

ผลงานเพลง Ebola อีโบล่า

ฟังเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Burn Down

, , , , , , ,