คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง – ฮาเร็ม เบล (Harem Belle)

คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง

HR LL เพียงแค่ฟังได้โปรดเธอฟังฉันก่อน ได้โปรดอย่าเพิ่งลองไปรักใครแค่อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าสิ่งเธอที่ยังซ่อนมาเป็นเวลานั้นแค่เพียงเปิดใจ แค่เธอจงรับฟังเอาไว้ * ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเธอฉันอยากได้มันเอาไว้ แต่ใจมันร้องให้ฉันเข้าไปอยู่ภายในใจของเธอเพียงแค่เธอเปิดใจ ฟังฉันหน่อยอย่าปล่อยให้คนคอยทรมาน ฉันนั้นไม่อยากเก็บไว้อีกแล้วว่าสิ่งเธอ……

คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง

คอร์ดกีตา คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง

เนื้อ เพลง เพียงแค่ฟังHR LL เพียงแค่ฟังได้โปรดเธอฟังฉันก่อน ได้โปรดอย่าเพิ่งลองไปรักใคร
แค่อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่าสิ่งเธอที่ยังซ่อนมาเป็นเวลานั้น
แค่เพียงเปิดใจ แค่เธอจงรับฟังเอาไว้* ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเธอ
ฉันอยากได้มันเอาไว้ แต่ใจมันร้องให้ฉันเข้าไป
อยู่ภายในใจของเธอเพียงแค่เธอเปิดใจ ฟังฉันหน่อย
อย่าปล่อยให้คนคอยทรมาน
ฉันนั้นไม่อยากเก็บไว้อีกแล้ว
ว่าสิ่งเธอที่ยังซ่อนมาเป็นเวลานั้น
แค่เพียงเปิดใจ แค่เธอจงรับฟังเอาไว้(ซ้ำ *,*)เพียงแค่ฟัง เพียงแค่ฟังฉัน เพียงแค่ฟังแค่เธอเท่านั้น แค่เธอเท่านั้น
แค่เธอฟังฉัน(ซ้ำ *,*)

รวมผลงานเพลง ฮาเร็ม เบล (Harem Belle)

ฟังเพลงสด คอร์ด เพลง เพียงแค่ฟัง