คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์) – ยามเย็น (Love at Sundown)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

Intro : b แดด รอน ๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา ทอแสงเรืองอร่าม ช่าง งาม ตา ในนภาสลับ จับ อัม พร ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

คอร์ดกีต้า คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

เนื้อร้อง เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)เนื้อร้อง เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)
Intro : b แดด รอน ๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา ทอแสงเรืองอร่าม ช่าง งาม ตา ในนภาสลับ จับ อัม พร แดด รอน ๆ เมื่อทินกรจะลาโลกไป ไกล ยามนี้จำต้องพราก จาก ดวง ใจ ไกลแสนไกลสุดห่วง ยอด ดวง ตา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรี่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา เหมือนดัง นภา ไร้ ทินกร แดด รอน ๆ หากทินกรจะลาโลกไป ไกล ความรักเราคงอยู่คู่กัน ไป ในหัวใจคงอยู่ คู่ เชย ชม
Instru : แดด รอน ๆ หมู่มวลภมรบินลอยล่องตาม ลม คลอเคล้าพฤกษาชาติชื่นเชยชม ชมสมตามอารมณ์ล่องเลย ไป ลิ่ว ลม โชย กลิ่นพันธุ์ไม้โปรยโรยร่วงห่วงอาลัย ยามสายัณห์พลันพรากจากดวงใจ คอยแสงทองวันใหม่ กลับ คืน มา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนชื่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินกร โอ้ ยาม เย็น จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์ ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะ จร จาก กัน ไป.. Ourto :

ผลงานเพลง ยามเย็น (Love at Sundown)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยามเย็น (พระราชนิพพนธ์)

, , , , ,