คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version – พิณรัตน์ พูลทรัพย์

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version

: ถ้าฝืนทำตามหัวใจต่อ ไม่มีความหวังก็ยังจะรัก สุดท้าย..ฉันคงเป็นคนที่ปวดใจ จะพยายามทำใจให้มันจบ จบแค่นี้ไม่มีเราต่อไป สุดท้าย..ก็ทำไม่ ได้ทุกที ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version

เนื้อ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Versionเนื้อ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version :ถ้าฝืนทำตามหัวใจต่อ ไม่มีความหวังก็ยังจะรักสุดท้าย..ฉันคงเป็นคนที่ปวดใจจะพยายามทำใจให้มันจบ จบแค่นี้ไม่มีเราต่อไปสุดท้าย..ก็ทำไม่ ได้ทุกที* ถ้ารักได้น้อยกว่านี้ ถ้าแข็งแรงกว่านี้
sus4
ก็คงดี..ไม่ต้องทรมาน** ผิดที่ฉันมันอ่อนแอ ยังไงก็แพ้ใจอยู่ดีแค่รักคำเดียวที่มี ที่ทำให้เจ็บทุกทางรักหรือตัดใจ ยังไงก็ยากเกินจะทำก็ฉันมันคนอ่อนแอ ยังไงก็แพ้..ทุกทางInstru :ไม่กล้าจะทำตัวเองให้มันเจ็บ เอาแต่กลัวกลัวทนไม่ไหวสับสน..เพราะฉันมันคนไม่เอาไหนจะพยายามทำใจให้มันจบ จบแค่นี้ไม่มีเราต่อไปสุดท้าย.. ก็ทำไม่ได้ทุกที(*,**,**)Instru :คนอ่อนแอ คือคนที่แพ้..ทุกทาง

เจ้าของผลงานเพลง พิณรัตน์ พูลทรัพย์

ฟังเพลงฟรี คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง คนอ่อนแอแพ้ทุกทาง Acoustic Version