คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง – บีเอ็นเค 48 (BNK48)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

: เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง * ชาดีด่า ดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่า ดี ดา… ด๋า ดา ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

เนื้อ เพลง โดดดิด่งเนื้อ เพลง โดดดิด่ง :เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง* ชาดีด่า ดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่า ดี ดา… ด๋า ดาชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดี ดา ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดายามมีบุญมีงาน พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วนพากันไปฟ้อนไปฮ่อนไปม่วน พากันมาลุมตุ้มโฮมจั๊กจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลยสะกิดจังหวะในใจเฮาเสย จนเหมิ่ดความเหงาเศร้าระทมแดดสิฮ้อนป่านได๋ บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ** ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนม่วนม่วน กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง*** จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมายแต่ถืกใจซุมตะเฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ…**** โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง(****)***** โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง****** จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง(*)ยามมีบุญมีงานไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮมมาซ่อยเหลือกันทั้งพระทั้งโยมระดมกันมาเอาบุญมีแต่ความม่วนซื่นน้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ ฟ้อนกันจนมุ่นอุ้ยปุ้ย(**/***/****/*****/******/***/****/****/*****/******/******/*)nding : (10 Times)/

ศิลปิน บีเอ็นเค 48 (BNK48)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง โดดดิด่ง

, , , , , , ,