คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES – อนัน อันวา

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

INTRO : (8 ห้อง) เธอพูดว่าร้อน ไหงมันแปลว่าหนาว เธอนัดฉันเช้า แล้วเธอมาเย็น เธอพูดว่าซ้าย ไหงมันแปลว่าขวา ช้างหรือว่าม้า ก็ยังงง ๆ * Yes ก็แปลว่าไม่ ใช่ ก็ แปลว่า No พูดไปพูดมาชักเลโล Yes เธอก็ว่า ไม่ ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

คอร์ดกีตา คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

เนื้อร้อง เพลง YESINTRO :
(8 ห้อง)เธอพูดว่าร้อน ไหงมันแปลว่าหนาวเธอนัดฉันเช้า แล้วเธอมาเย็นเธอพูดว่าซ้าย ไหงมันแปลว่าขวาช้างหรือว่าม้า ก็ยังงง ๆ* Yes ก็แปลว่าไม่ ใช่ ก็ แปลว่า No พูดไปพูดมาชักเลโล Yes เธอก็ว่า ไม่ ใช่ เธอก็ว่า No ถ้าเธอเอาอย่างงี้ก็ OK** ถามเธอทุกครั้ง รักฉันจริงใช่ไหม เธอก็ว่าใช่ เอ๊ะ มันยังงง เธอเล่นอย่างงี้ ฉันเล่นด้วยได้ไหม ถ้าเธอว่าไม่ ก็คือ OK(ซ้ำ *)(ดนตรี)(ซ้ำ ** *)(ดนตรี) (8 ห้อง)(ซ้ำ * *)(ดนตรี)

เจ้าของผลงานเพลง อนัน อันวา

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง YES

, , , , , , ,