คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้ – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

INTRO : มีใจคนละดวง แตกต่างกันไปตามที่มา คนละใจ แต่มาเดินบนทางสายเดียวร่วมกัน ด้วยความเข้าใจแห่งรัก วันคืนที่ผ่านพ้นใจคน เป็นสุขนัก ในยามที่มีรักเรามีความเข้าใจ ใครเลยจะหยั่งรู้ ว่าวันสุดท้าย ……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

เนื้อร้อง เพลง ต่างคนต่างแพ้INTRO :มีใจคนละดวง แตกต่างกันไปตามที่มาคนละใจ แต่มาเดินบนทางสายเดียวร่วมกันด้วยความเข้าใจแห่งรักวันคืนที่ผ่านพ้นใจคน เป็นสุขนักในยามที่มีรักเรามีความเข้าใจใครเลยจะหยั่งรู้ ว่าวันสุดท้ายมันจะมาถึงได้เร็วอย่างนิ้เป็นเพียงใจของเรา ต่างไม่เคยจะยอมให้กันคืนและวัน ห่างจากกันไปไกลทุกทีไม่เคย พูดจาที่ดีสักครั้งทำไปขาดเหตุผล ใจคนสุดหยุดยั้งดวงไฟแห่งความรักคืนดังเดิมริบหรี่ความจริงบทสุดท้าย ก็มีเท่านี้คือการที่สองเรา มีแต่ทุกข์ในใจ* ต่างคนต่างหากันไป ได้เพียงความว่างเปล่า เหน็บหนาวในหัวใจ เปียกชื้นเจียนตาย ต่างคนต่างแพ้ ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ สองเราเจ็บ และช้ำเพียงใดฮืมม์………..มีใจคนละดวง แตกต่างกันไปตามที่มาคนละใจ แต่จะเดินบนสายทางเดียว ร่วมกันต้องการมากไปกว่ารักความจริงในชีวิตยังมีอีกมากนักอารมณ์แห่งใจนั้นมันทำลายทุกอย่างรุนแรงดังพายุ ไม่อาจขวางเราจึงอ้างว้างและว่างเปล่า(ดนตรี)(ซ้ำ * จบเพลง)

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง ต่างคนต่างแพ้

, , , , , , ,