คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง – หมู ฅนคันนา

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง

มีคนมันก็ต้องมีเหล้า เมื่อมีคนเมาก็ย่อมมีเสียงเพลงมาเถิดพี่น้องมาร่วมร้องบรรเลง ขับขานบทเพลงพาโลกให้สดใสมีคน มีเหล้า มีเพลง หลอมรวมเป็นแรงปลุกใจที่เปลี่ยวเหงามีน้องนางยิ้มหวานคอยเติมเหล้า ยกแก้วเบาๆขยับตามเสียงเพลงที่นี่มี คนเล่าเพลง ที่นี่มี คน เหล้า เพลงมีคนมันก็ต้องมีเหล้า เมื่อมีคนเมาก็ย่อมมีเสียงเพลงมาเถิดพี่น้องมาร่วมร้องบรรเลง ขั……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง

คอร์ดกีตา คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง

เนื้อร้อง เพลง คน-เหล้า-เพลงมีคนมันก็ต้องมีเหล้า เมื่อมีคนเมาก็ย่อมมีเสียงเพลง
มาเถิดพี่น้องมาร่วมร้องบรรเลง ขับขานบทเพลงพาโลกให้สดใส
มีคน มีเหล้า มีเพลง หลอมรวมเป็นแรงปลุกใจที่เปลี่ยวเหงา
มีน้องนางยิ้มหวานคอยเติมเหล้า ยกแก้วเบาๆขยับตามเสียงเพลง
ที่นี่มี คนเล่าเพลง ที่นี่มี คน เหล้า เพลง
มีคนมันก็ต้องมีเหล้า เมื่อมีคนเมาก็ย่อมมีเสียงเพลง
มาเถิดพี่น้องมาร่วมร้องบรรเลง ขับขานบทเพลงพาโลกให้สดใส
กินเหล้าเมามายยังสร่างซา เมารักกานดาเนิ่นนานไม่สร่างเมา
แม่เนื้อนวลขวัญใจคนคอเหล้า อย่าปล่อยให้พี่นั่งเหงามาชนแก้วดีกว่า
ที่นี่มี คนเล่าเพลง ที่นี่มี คน เหล้า เพลง
บ้านเมืองมันวุ่นวายน่าดู สีมึงสีกู ไม่รู้จักสีมัคคา
ดีกว่าไหมถ้าผู้แทนในสภา ตำจอกสุราแล้วกอดคอกันร้องเพลง ฮิ้ววว…
Solo :
มีคนมันก็ต้องมีเหล้า เมื่อมีคนเมาก็ย่อมมีเสียงเพลง
มาเถิดพี่น้องมาร่วมร้องบรรเลง ขับขานบทเพลงพาโลกให้สดใส
มีคน มีเหล้า มีเพลง หลอมรวมเป็นแรงปลุกใจที่เปลี่ยวเหงา
แม่เนื้อนวลขวัญใจคนคอเหล้า อย่าปล่อยให้พี่นั่งเหงามาชนแก้วดีกว่า
ที่นี่มี คนเล่าเพลง ที่นี่มี คน เหล้า เพลง ที่นี่มี คนเล่าเพลง ที่นี่มี คน เหล้า เพลง

เจ้าของผลงานเพลง หมู ฅนคันนา

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คน-เหล้า-เพลง