คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก – ฝน ธนสุนทร

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

: อันแสงสูรย์ ส่องสว่าง แต่กลางวัน อันแสงจันทร์ ส่องประจำ ยาม..ราตรี อันความรัก ร้อนเร่า เผาฤดี ส่องชีวีทุกโมงยามประจำใจ * มีรักแล้วไม่คลาดแคล้ว ต้องต……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

เนื้อ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรักเนื้อ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก :อันแสงสูรย์ ส่องสว่าง แต่กลางวันอันแสงจันทร์ ส่องประจำ ยาม..ราตรีอันความรัก ร้อนเร่า เผาฤดีส่องชีวีทุกโมงยามประจำใจ* มีรักแล้วไม่คลาดแคล้ว ต้องตรมฤทัยเหมือนแบกโลก ทั้งโลกไว้ ให้โศกหนักไม่อยากให้ โลกนี้มีความรักแต่ฉันสมัครแบกรับไว้ไม่หนักเลยดนตรี:(ซ้ำ *)ดนตรี :

รวมผลงานเพลง ฝน ธนสุนทร

ฟังเพลง online คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก