คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า – บิ๊กแอส (BigAss)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

ไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้า ยืนบนที่สูง สูงเท่ากับฟ้า ?แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทาง ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางลูกเดียว อยู่อย่างไม่กลัว มืดมัวจากฟ้า ยืนอยู่อย่างนี้ เมื่อมีฝนมา ?แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทาง ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางลูกเดียว ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

เนื้อร้อง เพลง สายล่อฟ้าเนื้อร้อง เพลง สายล่อฟ้าไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้ายืนบนที่สูง สูงเท่ากับฟ้า
?
แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทางยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางลูกเดียวอยู่อย่างไม่กลัว มืดมัวจากฟ้ายืนอยู่อย่างนี้ เมื่อมีฝนมา
?
แปลบปลาบลำแสง ทะแยงเป็นทางยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางลูกเดียวเป็นสายล่อฟ้าาาา ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคาสายล่อฟ้าาา ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคาสายล่อฟ้าาาาา ลุกขึ้นสู้รับคำขู่สายล่อฟ้าาาาอยู่ห่างไกลสายตาไกลจน น้อยคนจะเหนไม่อยากจะคิดคิดมาเปน ล้อเล่นกับฟ้าาาาอยู่ห่างไกลสายตาไกลจน น้อยคนจะเปน
*เป็นสายล่อฟ้าาาา ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคาสายล่อฟ้าาา ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคาSolo 4Times
(ซ้ำ*)เติมต่อท้าย
(ซ้ำ*)มะมีคอดนะร้องอย่างเดียว
Solo 4Times
แล้วอันสุดท้ายแกะเอง แกะมะออกโทษทีเพลงไม่ใหม่อ่ะ

รวมผลงานเพลง บิ๊กแอส (BigAss)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สายล่อฟ้า

, , , , , , ,