คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ

INTRO: ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว ……

คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ

เนื้อร้อง เพลง ปาณาฯINTRO:ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทาสุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี แปลว่าทุกคนนั้นควรทําดีSOLO: (2 ครั้ง)หัวใจของคนนั้นอยู่ที่คนทุกข์สุขกังวลใจคนเป็นใหญ่ความดีความร้าย ถามใจตัวเราพระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเองทําดีเถิดทําดี ทําชั่วไม่ดีหรอกทําดีเถิดทําดี อย่าละอายต่อการทําดีSOLO:(4 ครั้ง) หัวใจของธรรมะนั้นอยู่ไม่ไกลหรอก ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง ทําใจเถิดทําใจ ให้จงมีแต่คุณธรรม* พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไปSOLO: (2 ครั้ง) อิติปิโสภัควา อะระหังสัมมา สัมพุทธธัสสะ (ซํ้า *) ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี ทําได้ทุกคนเป็นคนดีSOLO: (2 ครั้ง)(คอรัส) หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่ หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน
(ซํ้าคอรัส)

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร เพลง ปาณาฯ