คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

INTRO: จิตใจดังขุนเขา ลึกลํ้าราวแม่คงคา เมตตาธรรมล้นฟ้า ร้อยรัดวิญญาประชาปวงชนส่องนําใจร้อยล้าน กลายเป็นตํานานเล่าวน ติดตรึงในใจคน ทุกข์ท้อจงทนดังองค์คานธี ประกาศคําสอน วิงวอนประชา ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

เนื้อร้อง เพลง คานธีINTRO:จิตใจดังขุนเขา ลึกลํ้าราวแม่คงคาเมตตาธรรมล้นฟ้า ร้อยรัดวิญญาประชาปวงชนส่องนําใจร้อยล้าน กลายเป็นตํานานเล่าวนติดตรึงในใจคน ทุกข์ท้อจงทนดังองค์คานธี ประกาศคําสอน วิงวอนประชา อ่อนโยนด้วยรัก นําพาก้าวไป ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว มรรคายิ่งใหญ่ แห่งอหิงสา เก็บความรุ่นร้อน แปรเป็นพลัง จิตใจอย่าพลั้ง ใช้กําลังกาย ร้อยพันแสนหมื่น อย่ากลืนอย่าหมาย แสนพันล้านพ่าย จิตใจเสรี (ดนตรี)* ห่มห่อผ้าผืนขาว คํ้าไม้เท้า ก้าวย่างไป เย็นยํ่ากําปอกรอฝ้าย ปล่อยวางใจบริสุทธิ์ กําเนิดนี้เพื่อมวนชน กลางเวียงวังวนอมนุษย์ ขุนโจรกระชากฉุด แม้ชีพชนม์วายโลกไม่เคยลืม (ดนตรี)ห่มนอนความทุกข์ร้อน อาทรมวลชนที่คอยหมื่นพันเป็นร้อยล้าน ทุกข์ท้อมานานรอวันปลดปล่อยแอกยังคอยยึดรั้ง ดวงใจยังคงร้องไห้ฝ่าฟันพายุร้าย ยิ้มรับความตายนํ้าใจมวนชน ถูกตีทนชํ้า รอวันนําชัย ถูกตีกี่ครั้ง ทนมันเรื่อยไป ถึงเลือดรินหลั่ง ไม่จางไม่หาย ชีวีนี้ให้ แด่ชาวโลกาปล่อยวางอาวุธ ยุทโธคือใจดับความเลวร้าย สู้คมศาสตราสองมือว่างเปล่า แห่งอหิงสาหัวใจหาญกล้า มหาตมะคานธี(ดนตรี)(ซํ้า *) หัวใจหาญกล้า มหาตมะคานธี (ดนตรี) (28 times)

ศิลปิน คาราบาว (Carabao)

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คานธี

, , , , , , ,