คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน – หงา คาราวาน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

: 4time ไกลสุดไกลแสนไกล แต่ใจไม่ไกลหัวใจ คือเกลียวสัมพันธ์มั่นไว้ คือใยแห่งความรักกัน สายลมพัดโยนหญ้าไหว ที่ริมสายธารแห่งนั้น เหมือนใจของเราผูกพัน…แผ่น……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

คอร์ดกีตา คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

เนื้อร้อง เพลง แม้เราจะไม่พบกันเนื้อร้อง เพลง แม้เราจะไม่พบกัน: 4timeไกลสุดไกลแสนไกล แต่ใจไม่ไกลหัวใจคือเกลียวสัมพันธ์มั่นไว้ คือใยแห่งความรักกันสายลมพัดโยนหญ้าไหว ที่ริมสายธารแห่งนั้น เหมือนใจของเราผูกพัน…แผ่นดิน
Solo: 5time จึงวาดปรายปากกา จารึกลายเส้นศิลป์ แทนอารมณ์อันโบกบิน เป็นดินและลมน้ำไฟ คือความรักความคิดถึง ยิ้มเธอที่ตรึงตาไว้ ผมยาวนุ่มเนียนสยาย…ฉันรักเธอ
Solo: 6time
…ไกลสุดไกลแสนไกล แต่ใจใกล้ใจใกล้เธอคงเกลียวสัมพันธ์เสมอ แม้เราจะไม่พบกัน

ผลงานเพลง หงา คาราวาน

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แม้เราจะไม่พบกัน

, , , , , , ,