คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL) – วงศพัทธ์ ตั้งนิยม (โซ่ AF9)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)

เฮ้ไอ้โน่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เข้าใ­จจะเอายังไง จะเอาแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธี ก็ช่วยบอกทีต้องทําให้ดีต้องทําให้โดน ต้องทําอีกสักเท่าไรต้องทํายังไง ต้องทําแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธีแล้วใครกําหนด ว่าดี…ไม่ดี* ก็ทําตามหัวใจ… (เอ้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา) แล้วไงก็ชีวิตไม่ใช่ของใคร มันอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนแม้ทางจะแสนไกล… (เอ้า ลา ลา ล้……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)

คอร์ดกีตา คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)

เนื้อร้อง เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)เฮ้
ไอ้โน่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่เข้าใ­จ
จะเอายังไง จะเอาแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธี ก็ช่วยบอกที
ต้องทําให้ดีต้องทําให้โดน ต้องทําอีกสักเท่าไร
ต้องทํายังไง ต้องทําแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธี
แล้วใครกําหนด ว่าดี…ไม่ดี* ก็ทําตามหัวใจ… (เอ้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา) แล้วไง
ก็ชีวิตไม่ใช่ของใคร มันอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหน
แม้ทางจะแสนไกล… (เอ้า ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา) เท่าไร
แต่ว่าฉันนั้นพร้อมจะไป จะดีหรืออาจจะต้องเสียใจ เราเลือกเองไอ้โน่นก็ว่า ไอ้นั้นก็ว่า ไอ้นี่ก็ไม่ชอบใจ
จะเอายังไง จะเอาแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธี ก็ช่วยบอกที
ต้องไม่ให้มาก ต้องไม่ให้น้อย ตกลงจะเอาเท่าไร
ต้องทํายังไง ต้องทําแบบไหน รู้ไหมใครมีวิธี
แล้วใครกําหนด มากไป…น้อยไป(*,*)

ศิลปิน วงศพัทธ์ ตั้งนิยม (โซ่ AF9)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไม่ wrong ไม่รู้ (Ost. ซีรีส์ LOL)