คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา – ฟอร์ด สบไชย ไกรยูรเสน

คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา

สิ่งดีดีมากมาย ที่เราเคยมีร่วมกันเธอกลับติดภาพในความฝันไม่เคยจะคิดมองเห็นมันแล้วจะรักกันได้อย่างไรไม่ได้มาขอร้องไม่ได้มาขอความเห็นใจเมื่อเธอไม่ซึ้งความผูกพันไม่ร่วมสร้างฝันที่ขาดไปจะเป็นคนรักกันได้อย่างไร* อยากให้ช่วยคิดดีดีก่อนเอ่ยคำรํ่าลาจากไปเพราะมันจะเป็นทุกสิ่งครั้งสุดท้าย ไม่มีต่อไป** เธอแน่ใจใช่ไหม ที่จะทิ้งฉันไปก็คนที่เสีย……

คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา

คอร์ดกีตา คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา

เนื้อร้อง เพลง เข็มทิศ วันบอกลาสิ่งดีดีมากมาย ที่เราเคยมีร่วมกัน
เธอกลับติดภาพในความฝัน
ไม่เคยจะคิดมองเห็นมัน
แล้วจะรักกันได้อย่างไรไม่ได้มาขอร้อง
ไม่ได้มาขอความเห็นใจเมื่อเธอไม่ซึ้งความผูกพัน
ไม่ร่วมสร้างฝันที่ขาดไป
จะเป็นคนรักกันได้อย่างไร* อยากให้ช่วยคิดดีดี
ก่อนเอ่ยคำรํ่าลาจากไป
เพราะมันจะเป็นทุกสิ่ง
ครั้งสุดท้าย ไม่มีต่อไป** เธอแน่ใจใช่ไหม ที่จะทิ้งฉันไป
ก็คนที่เสียใจที่สุด คนๆนั้นคงเป็นเธอ
ฉันแค่เสียคน ที่ ไม่รู้ชีวิตต้องการอะไร
แต่คนที่เธอต้องเสียไปคือ
คนที่รักเธอมากที่สุด (หมดหัวใจ)เพื่อความรักที่ดี ต้องแลกกันด้วยหัวใจทำไมต้องเสียเวลาฝัน
เมื่อไม่มีรักจริงต่อกัน
จะอยู่ไปเพื่อกันได้อย่างไร(*,**)เพื่อความรักที่ดี ต้องแลกกันด้วยหัวใจ
ทำไมต้องเสียเวลาฝัน
เมื่อไม่มีรักจริงต่อกัน
จะอยู่ไปเพื่อกันได้อย่างไร

ผลงานเพลง ฟอร์ด สบไชย ไกรยูรเสน

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ด เพลง เข็มทิศ วันบอกลา