คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ – นิว นีออน

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

: (2time) ภาพเวลา ที่เราเคยอยู่ใกล้ๆ ยังคงเก็บมันเอาไว้ ในใจของเรา ภาพทรงจำ ที่เคยมีกันไม่เหงา จากนี้คงมีแค่เงา ปกคลุมรอบกาย ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

เนื้อร้อง เพลง ภาพทรงจำเนื้อร้อง เพลง ภาพทรงจำ: (2time)ภาพเวลา ที่เราเคยอยู่ใกล้ๆ ยังคงเก็บมันเอาไว้ ในใจของเราภาพทรงจำ ที่เคยมีกันไม่เหงา จากนี้คงมีแค่เงา ปกคลุมรอบกายแม้ วันนี้เราจะต้องห่าง ฉัน จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ใต้ฟ้าครามเดียวกัน ฉันคนนี้จะไปหาสุดขอบฟ้าทะเลไกล จดจำเอาไว้ ว่าฉันยังห่วงใย แต่เธอ
Solo: (2time)แม้ วันนี้เราจะต้องจาก ฉัน จะเป็นเพื่อนเธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ใต้ฟ้าครามเดียวกัน ฉันคนนี้จะไปหาสุดขอบฟ้าทะเลไกล จดจำเอาไว้ ว่าฉันยังห่วงใย เพียงเธอ
Outtro:

ผลงานเพลง นิว นีออน

ฟังเพลงฟรี คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ภาพทรงจำ

, , , , , , ,