คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์) – กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)

: โอวาริโวะ ทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ เย้ เย… ทซึทาเอทาอี โคโทกาอ้ารู คนนาโทคิ นิคากิทเท นานิโมเดคิ นาอีเค้โด ทัตตาฮิโตทซึดา เคชิกาอูโย้ ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)

เนื้อร้อง เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)เนื้อร้อง เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์):โอวาริโวะ ทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิฟุริโซโซ้กุจิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ เย้ เย…ทซึทาเอทาอี โคโทกาอ้ารูคนนาโทคิ นิคากิทเทนานิโมเดคิ นาอีเค้โดทัตตาฮิโตทซึดา เคชิกาอูโย้ โว…ซึทโต้ วาซึเรไน้I’LL THR OR YOU โทโอริซึกี้เทยู้คูโทคิโนนากา ฮิโตทซึดาเค้I’LL THR OR YOU เออิเอนโต๊ะโยเบรูอิท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย
Instru:ยูเมคาราซา เมตาโทขิโน่โคโดคุนะทา เมอิคิเดโคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้นามิดาวะอิราไน้I’LL THR OR YOU คุริคาเอซึทาบี้โนนาค้า เดอาเอ ต๊ะคิเซกิโว้I’LL THR OR YOU ซึอึตโตอิโนอตเต้รู โฮโฮ้เอมิกาท้าเอนูโยนี
Instru:เคียวโตอิอุ โคโนอิชชุง โว้ โว โว โว้อิมะมาเดโน นามิดะโว้ โวซึเบเท โวดาคิชิเมโยโว เย้…โบคุราโนซึเบเต โว้…โวI’LL THR OR YOU*ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสมอไป นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า และจะที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม
( * )อิท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย

ผลงานเพลง กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง Eplogue(ฉบับสมบูรณ์)