คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ – คาราบาว (Carabao)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

INTRO: * ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร มีจนวัดใจคนไม่ได้ ……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

คอร์ดกีต้า ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

เนื้อ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่INTRO: * ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
SOLO: (2 ครั้ง)ทรัพย์สินไม่สะสมอยู่ในสังคมด้วยความสุขขีปริญญาฉันไม่เคยมีความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้ ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก** ไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่ (ซ้ำ *)*** คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่) (คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่
SOLO: (2 ครั้ง) มีชีวิตย่อมมีความลําบาก อดๆ อยากๆ ดังยาชูกําลัง คามหวังแม้ว่ายังริบหรี่ เพราะสังคมวันนี้มันหางานการยากยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้าค่าจ้างราคาไม่สํามะคัญลุยควันลุยท่อไอเสียมีแต่ความอ่อนเพลีย ยังดีกว่าเสียขากัน (ซํ้า **)
SOLO: ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฏก ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทยจิตใจแห่งความเป็นพุทธใสบริสุทธิ์นั้นคือจุดหมายรวยล้นกระทําตนเหลวไหลไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว
(ซํ้า **, *, *** 2 ครั้ง)

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

, , , , , , ,