คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ .. – ตี่ตี๊ (titee)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

: (2time) มองบนฟ้าไกลไม่เห็นดาว ไม่เหมือนวันที่เราเคยรักกัน เธอนั้นอยู่แสนไกล วู่ โว้ โว และเธอก็คงไม่ย้อนคืนกลับมา ฉันคงเหลือเพียงร่างกาย ที่ไม่มีหัวใจ และไม่มีวันจะลืมเธอได้ แม้ว่ามันต้องทุกข์ทนเจ็บปวดทรมาน แต่ฉั……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

คอร์ดกีตา คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

เนื้อร้อง เพลง ไม่มีหัวใจ ..เนื้อร้อง เพลง ไม่มีหัวใจ ..: (2time) มองบนฟ้าไกลไม่เห็นดาว ไม่เหมือนวันที่เราเคยรักกัน เธอนั้นอยู่แสนไกล วู่ โว้ โว และเธอก็คงไม่ย้อนคืนกลับมา ฉันคงเหลือเพียงร่างกาย ที่ไม่มีหัวใจ และไม่มีวันจะลืมเธอได้ แม้ว่ามันต้องทุกข์ทนเจ็บปวดทรมาน แต่ฉันก็ยังจะฝืนทนต่อไป ฉันมีร่างกายที่ไร้เธอ
c
ก็เหมือนคนที่ไม่มีหัวใจ ฉันยังรักเธอ อยู่เรื่อยไป และฉันก็ยังจะรักเหมือนเดิมSolo: (2time) ฉันคงเหลือเพียงร่างกาย ที่ไม่มีหัวใจ และไม่มีวันจะลืมเธอได้ แม้ว่ามันต้องทุกข์ทนเจ็บปวดทรมาน แต่ฉันก็ยังจะฝืนทนต่อไป ฉันคงเหลือเพียงร่างกาย ที่ไม่มีหัวใจ และไม่มีวันจะลืมเธอได้ แม้ว่าฉันต้องทุกข์ทนเจ็บปวดจนถึงตาย แต่ฉันก็ยังจะรักเธอต่อไป ร่างกาย ที่ไม่มีหัวใจแต่จะยังไงก็จะรักเพียงแต่เธอ
Intru: (2time)

ผลงานเพลง ตี่ตี๊ (titee)

ฟังเพลง online คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีหัวใจ ..

, , , , , , ,