คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่ – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

: ย่างเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนองพอเดือนสิบสองน้ำในคลองก็เริ่มจะทรง ครั้นถึงเดือนยี่น้ำก็ลี่ ไหลลง ไหลลง ตกเดือนสาม แล้วน้ำก็คงแห้งขอด ตลอดลำคลอง เมื่อเ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

เนื้อ เพลง น้ำลงเดือนยี่เนื้อ เพลง น้ำลงเดือนยี่:ย่างเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนองพอเดือนสิบสองน้ำในคลองก็เริ่มจะทรงครั้นถึงเดือนยี่น้ำก็ลี่ ไหลลง ไหลลงตกเดือนสาม แล้วน้ำก็คงแห้งขอด ตลอดลำคลองเมื่อเดือนสิบเอ็ดน้องให้สัญญาชวนพี่มาหาหมั้นขวัญตาในเดือนสิบสองพี่เตรียมขันหมากทั้งรับปาก ว่าจะซื้อทองแต่ความหวัง ของพี่มันต้องพังทลาย เหมือนสายฟ้าผ่า*เพราะว่าเดือนยี่ได้ข่าว น้องมีแฟนใหม่โธ่เอ๋ยน้ำใจหนอใจ สาวชาวบ้านนาช่างเป็น ไปได้เหมือนสาย น้ำเจ้าพระยาพอถึงเดือนสี่ เดือนห้าน้ำเจ้าพระยา ก็แห้งลง**เมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนองเพ็ญเดือนสิบสองพี่และน้อง ร่วมลอย กระทงแล้วใยเดือนยี่น้องของพี่ รักเริ่มถอยลงเหตุไฉน น้ำใจอนงค์ไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่ดนตรี :(ซ้ำ *,**)ดนตรี :

ผลงานเพลง ไท ธนาวุฒิ

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง น้ำลงเดือนยี่

, , , , , , ,