คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ – แคท รัตกาล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

: หากมีใคร คนนั้น เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไป จากใจ เพราะใจเธอทำให้เศร้า บอกความจริง ฝากไป ของใจ ใครคนหนึ่ง คอย คะนึงรำพึงแต่เธอ หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน จากลา น้ำตาเธอคงล……

คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

เนื้อ เพลง ความในใจเนื้อ เพลง ความในใจ:หากมีใคร คนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป จากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริง ฝากไปของใจ ใครคนหนึ่งคอย คะนึงรำพึงแต่เธอหากไปดี มีรักรักจงมั่นคงแน่นอนหากคลายคลอน จากลา น้ำตาเธอคงล้นเอ่อบอกความจริง เถิดหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอคอย พบเจอละเมอเหม่อหา*หากวันนี้ เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้น ฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแล ปลอบใจให้เธอลืมความหลังใจ ฉันยังรอเธอไม่ห่าง**จดจำคำ คำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจ ฝากไปมิคลายดวงใจให้หวั่นจะรอคอย แต่เธอรักเธอ เพ้อคงมั่นคอย นับวันให้เธอกลับมาดนตรี :(ซ้ำ *)ดนตรี :

ศิลปิน แคท รัตกาล

ฟังเพลงสด คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

, , , , , , ,