คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ – แคท รัตกาล

คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

: หากมีใคร คนนั้น เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไป จากใจ เพราะใจเธอทำให้เศร้า บอกความจริง ฝากไป ของใจ ใครคนหนึ่ง คอย คะนึงรำพึงแต่เธอ หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน จากลา น้ำตาเธอคงล……

คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

เนื้อ เพลง ความในใจเนื้อ เพลง ความในใจ:หากมีใคร คนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป จากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริง ฝากไปของใจ ใครคนหนึ่งคอย คะนึงรำพึงแต่เธอหากไปดี มีรักรักจงมั่นคงแน่นอนหากคลายคลอน จากลา น้ำตาเธอคงล้นเอ่อบอกความจริง เถิดหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอคอย พบเจอละเมอเหม่อหา*หากวันนี้ เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้น ฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแล ปลอบใจให้เธอลืมความหลังใจ ฉันยังรอเธอไม่ห่าง**จดจำคำ คำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจ ฝากไปมิคลายดวงใจให้หวั่นจะรอคอย แต่เธอรักเธอ เพ้อคงมั่นคอย นับวันให้เธอกลับมาดนตรี :(ซ้ำ *)ดนตรี :

ศิลปิน แคท รัตกาล

ฟังเพลงสด คอร์ดกีตาร์ เพลง ความในใจ

, , , , , , ,