คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด – กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

: : ก็รู้ให้ได้เท่านี้ก่อน ก็เธอนะให้ฉันได้เท่านี้ก่อน ให้มาส่วนหนึ่ง…ของใจ ก็รู้ไม่ง่ายต้องคิดหน่อย เรื่องรักไม่ง่ายสักนิด ต้องคิดหน่อย ถ้าจะให้ใจ ท……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

เนื้อ เพลง ทีละนิดเนื้อ เพลง ทีละนิด:
: ก็รู้ให้ได้เท่านี้ก่อน ก็เธอนะให้ฉันได้เท่านี้ก่อน ให้มาส่วนหนึ่ง…ของใจ ก็รู้ไม่ง่ายต้องคิดหน่อย เรื่องรักไม่ง่ายสักนิด ต้องคิดหน่อย ถ้าจะให้ใจ ทั้งใจ* ไม่ถือไม่สา เธออยากให้คอยยังไงก็คอย ปล่อยมันค่อยเป็นค่อยไป ก็ยอม โว้ โฮ โอ…**ทีละนิดทีละน้อย รักทีละหน่อย ทีละนิด ทีละน้อย ค่อยค่อย รักฉัน ให้เธอทยอยทยอย แบ่งความรักให้กัน ค่อยรัก ค่อยเป็น ค่อยไป นะเธอ
Instru:
: หากเธอเชื่อมั่น ว่าฉันแหละ หากคิดว่าใช่ว่าใช่ จะให้หมด ให้กันหมดใจ(หมดใจ) ก็ดี ถ้าเหมือนไม่แน่ ต้องคิดหน่อย ถ้าเธอจะคิดสักนิด อีกนิดหน่อย ฉันก็เข้าใจ (ฉันก็เข้าใจ) ด้วยดี
(*/**)
Instru:
: ทีละนิดทีละน้อย รักทีละหน่อย ทีละนิด ทีละน้อย ค่อยค่อย รักฉัน ให้เธอทยอยทยอย แบ่งความรักให้กัน ค่อยรัก ค่อยเป็น ค่อยไป นะเธอ ทีละนิดทีละน้อย รักทีละหน่อย ทีละนิด ทีละน้อย ค่อยค่อย รักฉัน ให้เธอทยอยทยอย แบ่งความรักให้กัน ค่อยรัก ค่อยเป็น ค่อยไป นะเธอ

รวมผลงานเพลง กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ทีละนิด

, , , , , , ,