คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว – พอส (Pause)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

คืนนี้ที่ปวดร้าวกับเรื่องราวที่ผ่านหยาดฝนลมหนาว พัดโหมกระหน่ำภาพความทรงจำ ที่เคยมีเธอไม่เคยเลือนลางจากใจเคยมีเพียงสองเรา ที่เดินเคียงข้างไปมีเพียงแค่สองใจ ไม่มีแล้ววันคืนที่งดงาม พร่างพราวด้วยแสงดาวที่เคยมีสองเรา แค่เพียงฝันไปคืนนั้นที่เหน็บหนาว มีเพียงแค่เธอความหนาวก็จางหาย เมื่อเราใกล้กันเฝ้าบอกกับใจ ไม่มีใครแทนเธอได้โปรดหวนคืนกลับมา……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

คอร์ดกีต้า คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

เนื้อร้อง เพลง ไม่มีแล้วคืนนี้ที่ปวดร้าวกับเรื่องราวที่ผ่าน
หยาดฝนลมหนาว พัดโหมกระหน่ำ
ภาพความทรงจำ ที่เคยมีเธอ
ไม่เคยเลือนลางจากใจเคยมีเพียงสองเรา ที่เดินเคียงข้างไป
มีเพียงแค่สองใจ ไม่มีแล้ว
วันคืนที่งดงาม พร่างพราวด้วยแสงดาว
ที่เคยมีสองเรา แค่เพียงฝันไปคืนนั้นที่เหน็บหนาว มีเพียงแค่เธอ
ความหนาวก็จางหาย เมื่อเราใกล้กัน
เฝ้าบอกกับใจ ไม่มีใครแทนเธอ
ได้โปรดหวนคืนกลับมาเคยมีเพียงแค่สองเรา ที่เดินเคียงข้างไป
มีเพียงแค่สองใจ ไม่มีแล้ว
วันคืนที่งดงาม เต็มไปด้วยแสงดาวที่เคยมีสองเรา แค่เพียงฝันไป

ศิลปิน พอส (Pause)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่มีแล้ว

, , , , , , ,