คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง กลับไปไม่รู้จัก – พอร์ทเทรต (potrait)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง กลับไปไม่รู้จัก

จำได้ไหมที่เราทั้งสองนั้นยัง ไม่พบ ไม่รู้จักกันจำชีวิตก่อนเธอและฉันรักกัน ได้ไหม . .. ในวันนี้ตัวฉันจะขอให้เรา ได้ย้อนกลับคืนหัวใจขอให้เรากลับไปและใช้ชีวิตแบบนั้นนับแต่นี้ต่อไปในทุกๆวัน เธอกับฉันเคือคนไม่เคยรู้จักเหมือนเราไม่เคยพบ ไม่เคยรัก ไม่เคยจากกันความรัก . .เคยสร้างความสุขมากมายได้เท่าไหนวันนี้ . .ทำร้ายหัวใจฉันตาย . .ได้เท่านั้นอยา……

คอร์ดกี่ต้า เพลง กลับไปไม่รู้จัก

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง กลับไปไม่รู้จัก

เนื้อ เพลง กลับไปไม่รู้จักจำได้ไหมที่เราทั้งสองนั้นยัง ไม่พบ ไม่รู้จักกัน
จำชีวิตก่อนเธอและฉันรักกัน ได้ไหม . ..
ในวันนี้ตัวฉันจะขอให้เรา ได้ย้อนกลับคืนหัวใจ
ขอให้เรากลับไปและใช้ชีวิตแบบนั้นนับแต่นี้ต่อไปในทุกๆวัน เธอกับฉันเคือคนไม่เคยรู้จัก
เหมือนเราไม่เคยพบ ไม่เคยรัก ไม่เคยจากกันความรัก . .เคยสร้างความสุขมากมายได้เท่าไหน
วันนี้ . .ทำร้ายหัวใจฉันตาย . .ได้เท่านั้น
อยากลบ . .อยากลืมภาพเธอที่เดินไปจากฉัน
วันนี้ฉันทนไม่ไหว สุดท้ายต้องลวงหลอกใจ
ทำเหมือนว่าเรากลับไป . . .ไม่รู้จักกัน.ลืมที่มีรอยยิ้มและเสียน้ำตา ร่วมกันผ่านมามากมาย
เรื่องที่ดี ที่เลว ที่ร้ายของเธอกับฉัน
เจอเมื่อไรให้ทำไม่เห็นและอย่าทัก เพราะเราไม่รู้จักกัน
รักเรานั้นไม่เคยเกิดขึ้น ไม่เคยจบลง( ซ้ำ * , ** )

ศิลปิน พอร์ทเทรต (potrait)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง กลับไปไม่รู้จัก

, , , , , , ,