คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร – เดอะเยอร์ส (The Yers)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

ใจเราคิดตรงกันแล้ว ใจเราคิดตรงกันฉันคอยบอกเธอประจำ ทำไมไม่เคยรู้ บอกเธอย้ำเตือนเธอแล้ว บอกเธอย้ำเตือนเธอ ฉันคอยบอกเธอประจำ กระซิบที่ข้างหู * ต้องทนกับความทรมาน กับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ปล่อยกายและใจให้เบิกบาน อย่ากลัวเถอะฉันไม่ทำร้ายใคร ** หากว่าไม่มีฉันไม่แคร์ไม่ใส่ใจ เธอคงไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไร ได้แต่เสี……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

เนื้อร้อง เพลง การสื่อสารใจเราคิดตรงกันแล้ว ใจเราคิดตรงกันฉันคอยบอกเธอประจำ ทำไมไม่เคยรู้บอกเธอย้ำเตือนเธอแล้ว บอกเธอย้ำเตือนเธอ ฉันคอยบอกเธอประจำ กระซิบที่ข้างหู* ต้องทนกับความทรมาน กับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ปล่อยกายและใจให้เบิกบาน อย่ากลัวเถอะฉันไม่ทำร้ายใคร ** หากว่าไม่มีฉันไม่แคร์ไม่ใส่ใจ เธอคงไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไร ได้แต่เสียใจและเมื่อเธอได้รับข้อความที่ส่งไป เธอจะได้เห็นรักฉันที่ข้างใน อยู่เต็มหัวใจ (ไม่เคยจะแบ่งให้ใคร)บอกเธอย้ำเตือนเธอแล้ว บอกเธอย้ำเตือนเธอ ฉันคอยบอกเธอประจำ กระซิบที่ข้างหู ( * , ** )ต้องทนกับความทรมาน กับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ

เจ้าของผลงานเพลง เดอะเยอร์ส (The Yers)

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง การสื่อสาร

, , , , , , ,