คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

ดนตรี: | | ( x2 ) จะไม่สนใจอะไรๆ ถึงเธอจะเคยเป็นของใคร จะไม่สนใจอะไรๆ ทั้งนั้นดนตรี: | | | | | คิดหาคนค้นหาสาวบริสุทธิ์ มันยากเกินกว่างมเข็มในสมุทร แต่อย่างน้อย เธอก็มาเ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

คอร์ดกีตา คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

เนื้อ เพลง เก่าใคร ใหม่เราดนตรี: | | ( x2 )จะไม่สนใจอะไรๆ ถึงเธอจะเคยเป็นของใคร จะไม่สนใจอะไรๆ ทั้งนั้น
ดนตรี: | | | | |คิดหาคนค้นหาสาวบริสุทธิ์ มันยากเกินกว่างมเข็มในสมุทรแต่อย่างน้อย เธอก็มาเจอฉัน ไม่มากก็น้อยเธอเองคงรู้สึกดี* ถึงเธอจะผ่านใครเขามา ไม่สนใจหรอกหนาว่าจะบริสุทธิ์แค่ใหม่ที่ฉันทุกอย่างก็สุดที่ฉันเองพอใจ
.
จะเก่าใครทำไมไม่ต้องสนใจเลย แค่รับรู้ว่าเธอยังมีฉันคนนี้รู้ไว้..ถึงเธอจะเคยเป็นของใครต่อใคร รับรู้ไว้เรื่องเดียวได้ไหม แค่ใหม่ที่ฉันก็พอจะไปคิดอะไรๆ คนเราย่อมมีวันเผลอไป คนเราย่อมมีวันเผลอใจรักใครเหมือนกันที่รู้วันนี้สวรรค์นำให้มาเจอ ควรจะทำเรื่องดีสักอย่าง
.
ก่อนที่ฟ้าจะปิดเส้นทางของฉันและเธอ โฮ้…ย ==>| * |ดนตรี: | | | | | | | | ==> | * |จะเก่าใครไม่ต้องสนใจ เธอใหม่ที่ฉันก็พอ
ดนตรี: | | | |

ผลงานเพลง ตาโอ๋ วงเซอร์

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เก่าใคร ใหม่เรา

, , , , , ,