คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ – โก๊ะ นิพนธ์

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

ดนตรี: *ข้อที่หนึ่งเธอถามทุกทีที่เจอ ว่ารักเธอบ้างไหม ฉันตอบว่าไม่มีวัน ยังมีข้อที่สองให้ตรองหัวใจ ว่าคิดถึงแค่ไหน ฉันตอบว่าไม่เคยคิด และข้อที่สามถ้าวันหนึ่งเธอต้องตายจากฉัน ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

เนื้อ เพลง 3ข้อดนตรี:*ข้อที่หนึ่งเธอถามทุกทีที่เจอว่ารักเธอบ้างไหม ฉันตอบว่าไม่มีวันยังมีข้อที่สองให้ตรองหัวใจว่าคิดถึงแค่ไหน ฉันตอบว่าไม่เคยคิด และข้อที่สามถ้าวันหนึ่งเธอต้องตายจากฉันเธอถามว่าฉันนั้นจะรู้สึก ขาดหายบ้างไหมตอบซ้ำๆ ให้ฟัง ฉันคงเฉยๆแต่ขอให้ฟังฉันให้ดี **ข้อที่หนึ่งที่ถามว่ารักบ้างไหมก็ฉันไม่มีวันไหนที่ใจจะไม่ จะไม่รักเธอข้อที่สองทำไมฉันต้องคิดถึงเพราะฉันจะดึงเธอไว้ใกล้ๆ ไม่ห่างให้ฉันต้องหวงข้อสุดท้าย หากวันนั้นเธอต้องตายจะไม่รู้สึกขาดหาย เพราะฉันจะตายแทนเธฮ
ดนตรี:
*/**/
ดนตรี:

ผลงานเพลง โก๊ะ นิพนธ์

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 3ข้อ

, , , , , , ,