คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ – พอส (Pause)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

ดอกไม้ที่เธอได้มา เหมาะสมและควรคู่เธอกลิ่นหอมชื่นใจ ดังความรักที่เธอต้องการแต่แล้วก็คงไม่นาน กลิ่นหอมก็จางหายไปกลีบสวยที่เคยดูสดใส กลับร่วงโรยไป* แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่หากเธอลงแรงเพราะปลูกขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อของเธอ สักวันคงได้ชม…** ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอนานแสนนานหากเธอให้ความรักและใส่ใจกลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่มชมให้สมที่เธอ……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

เนื้อร้อง เพลง ที่เธอเฝ้ารอดอกไม้ที่เธอได้มา เหมาะสมและควรคู่เธอ
กลิ่นหอมชื่นใจ ดังความรักที่เธอต้องการ
แต่แล้วก็คงไม่นาน กลิ่นหอมก็จางหายไป
กลีบสวยที่เคยดูสดใส กลับร่วงโรยไป* แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่
หากเธอลงแรงเพราะปลูกขึ้นมา
ด้วยหยาดเหงื่อของเธอ สักวันคงได้ชม…** ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอนานแสนนาน
หากเธอให้ความรักและใส่ใจ
กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่มชม
ให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอและรักก็คงเช่นกัน หากฝันถึงวันได้เคียงคู่
ต้นไม้ของเราคงงอกงาม และเติบโต โว……( * , ** )( * , ** , ** )ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ
ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ
ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ
ที่เธอเฝ้ารอ ที่เธอเฝ้ารอ

ศิลปิน พอส (Pause)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ที่เธอเฝ้ารอ

, , , ,