คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ – ค็อกเทล (Cocktail)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

หากเธอสงสัยว่าตัวฉันคิดอะไรกับเธอฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรให้เธอฟังเหตุผลดีๆ ก็มีเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่ตรงกับใจฉัน เท่าไร*อาจฟังดูเหมือนฉันทำอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นเพราะเธอน่ะมัวเอาแต่มองข้ามบางสิ่งไปทั้งที่ฉันก็พยายามแสดงให้เธอได้เข้าใจว่าฉันคิดอะไร คิดอะไร**เป็นเพราะเธอไม่เคยดู มองให้รู้ลึกถึงความนัยเธอเลยยังไม่เข้าใจ ขอให้มองตาฉัน……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

เนื้อ เพลง ในสายตาของเธอหากเธอสงสัยว่าตัวฉันคิดอะไรกับเธอ
ฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรให้เธอฟัง
เหตุผลดีๆ ก็มีเป็นร้อยเป็นพัน
แต่ไม่ตรงกับใจฉัน เท่าไร*อาจฟังดูเหมือนฉันทำอะไรไม่ชัดเจน
หรือว่าเป็นเพราะเธอน่ะ
มัวเอาแต่มองข้ามบางสิ่งไป
ทั้งที่ฉันก็พยายามแสดงให้เธอได้เข้าใจ
ว่าฉันคิดอะไร คิดอะไร**เป็นเพราะเธอไม่เคยดู มองให้รู้ลึกถึงความนัย
เธอเลยยังไม่เข้าใจ
ขอให้มองตาฉันแล้วเธอจะรู้
ว่าฉันนั้นคิดยังไง มองให้ลึกลงไปข้างใน
มองแล้วเธอจะรู้ตัว
ว่าเเต่เธอน่ะมัวไปมองอะไร( * ** )อ่ะ อ่ะเธอน่ะมัวไปมองที่ไหนกัน
อ่ะเธอน่ะมัวไปมองที่ไหนกัน
อ่ะเธอน่ะมัวไปมองที่ไหนกัน
อ่ะเธอน่ะมัวไปมองที่ไหนกัน
อ่ะเธอน่ะมัวไปมองที่ไหนกัน
อ่ะเธอน่ะมัวไปมองอะไร( ** )

ศิลปิน ค็อกเทล (Cocktail)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกี่ต้า เพลง ในสายตาของเธอ

, , , , , , ,