คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง พอ (Rape) – อีโบล่า

คอร์ด เพลง พอ (Rape)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง พอ (Rape)

พอ (Rape) ปล่อยฉัน…. หยุดสั่งฉันให้ฉันเป็นอย่างใจ อย่าบีบบังคับหัวใจ พอเสียทีได้โปรดพอเสียที อย่าบังคับกันต่อไปเลย * อย่าขืนใจ อย่าฝืนกาย อย่าฝืนมัน อย่าครอบงำ ปล่อยฉันซะทีเถิด อย่าห้ามใจ อย่าห้ามกาย อย่าห้ามกัน อย่าห้ามมัน ปล่อยฉันซะทีเถิด พอเสียที อย่าบังคับใจ… ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน… ปล่อยฉัน… สิ่งที่คิด ฉันคิดจะทำ ข……

คอร์ด เพลง พอ (Rape)

คอร์ดกี่ต้า คอร์ด เพลง พอ (Rape)

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง พอ (Rape)

เนื้อร้อง เพลง พอ (Rape)พอ (Rape)ปล่อยฉัน….
หยุดสั่งฉันให้ฉันเป็นอย่างใจ อย่าบีบบังคับหัวใจ
พอเสียทีได้โปรดพอเสียที อย่าบังคับกันต่อไปเลย* อย่าขืนใจ อย่าฝืนกาย อย่าฝืนมัน อย่าครอบงำ ปล่อยฉันซะทีเถิด
อย่าห้ามใจ อย่าห้ามกาย อย่าห้ามกัน อย่าห้ามมัน ปล่อยฉันซะทีเถิด
พอเสียที อย่าบังคับใจ… ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน… ปล่อยฉัน…สิ่งที่คิด ฉันคิดจะทำ ขึ้นอยู่ที่ฉันหรือใคร ความเข้าใจ แตกต่างความเข้าใจ
โปรดฟังฉัน ฟังหน่อยได้ไหมอย่าขืนใจ อย่าฝืนกาย อย่าฝืนมัน อย่าครอบงำ ปล่อยฉันซะทีเถิด
อย่าห้ามใจ อย่าห้ามกาย อย่าห้ามกัน อย่าห้ามมัน ปล่อยฉันซะทีเถิด
พอเสียที อย่าบังคับใจ ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน ปล่อยฉัน…
พอเสียที อย่าบังคับใจ ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน ปล่อยฉัน…ยัดเยียด มันทิ่มแทง เป็นแผลในจิตใจ
ยัดเยียด มันทิ่มแทง เป็นแผลที่ข้างใน
ยัดเยียด มันทิ่มแทง เป็นแผลในจิตใจ
ยัดเยียด มันทิ่มแทง เป็นแผลที่ข้างใน…อย่าขืนใจ อย่าฝืนกาย อย่าฝืนมัน อย่าครอบงำ ปล่อยฉันซะทีเถิด
อย่าห้ามใจ อย่าห้ามกาย อย่าห้ามกัน อย่าห้ามมัน ปล่อยฉันซะทีเถิด
พอเสียที อย่าบังคับใจ ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน ปล่อยฉัน…
พอเสียที อย่าบังคับใจ ปล่อยฉัน… พอเสียทีอย่าบังคับมัน ปล่อยฉัน…

ผลงานเพลง อีโบล่า

ฟังเพลงสด คอร์ด เพลง พอ (Rape)