คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน – เอ็นโดรฟิน (Endorphine)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเอ็นโดรฟีน (Sleepless2)ใคร..อาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรและใคร..อาจจะเข้าใจผิดและคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็น*คง..มีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจ**มันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฏเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไร***ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

คอร์ดกีตา คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

เนื้อร้อง เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนเอ็นโดรฟีน (Sleepless2)ใคร..อาจจะไม่เข้าใจ
ว่าความสัมพันธ์ของเรา
นั้นมันเป็นเช่นไร
และใคร..อาจจะเข้าใจผิด
และคงคิดไป
และคงเข้าใจตามที่เห็น*คง..มีเพียงเราสองคน
ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย
ที่รู้กันในใจ**มันจำเป็นด้วยหรือ
ที่ต้องอยู่ในกฏเกณฑ์
ที่ใครบางคนกำหนด
ว่ารักเป็นอย่างไร***ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันกันแบบไหน
ไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบาย
ไม่ต้องรักเหมือนคนรัก
ก็สุขหัว..ใจ
เพียงแค่เราเข้าใจ
ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้เรา..อาจจะแยกกันอยู่
ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวัน
อย่างคู่ใคร
อย่างน้อย..มีเธอที่เข้าใจ
แม้จะไม่มีผุ้ใดเข้าใจความรักนี้(ซ้ำ*,**,***)(ซ้ำ ***)

ศิลปิน เอ็นโดรฟิน (Endorphine)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน