คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2 – บิ๊กแอส (Big Ass)

คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2

โลกนี้นั้นกว้างแค่ไหน ชีวิตมีทางแยกเท่าไรอ่านหนังสือเป็นกอง ๆ แต่มันยังงง รู้มาแต่ไม่เคยเข้าใจประสบการณ์มีขายที่ไหนบ้าง บอกฉันทีใครมันจะไปรู้ ชีวิตมันคืออะไรอย่างงั้นก็คงต้องแลก ต้องลอง ให้รู้ไปมันจะแสบจะร้อน จะร้ายจะแรงแค่ไหนหวังว่าคงสักครั้ง สักวัน คงเข้าใจยิ่งรักก็ยิ่งผิดหวัง ยิ่งไปหลงมากก็ยิ่งหลงทางแต่ไม่เจอคงไม่จำ ไม่ทำคงไม่เป็น ขอโดน……

คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2

คอร์ดกีตา คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2

เนื้อ เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2โลกนี้นั้นกว้างแค่ไหน ชีวิตมีทางแยกเท่าไร
อ่านหนังสือเป็นกอง ๆ แต่มันยังงง รู้มาแต่ไม่เคยเข้าใจ
ประสบการณ์มีขายที่ไหนบ้าง บอกฉันที
ใครมันจะไปรู้ ชีวิตมันคืออะไร
อย่างงั้นก็คงต้องแลก ต้องลอง ให้รู้ไป
มันจะแสบจะร้อน จะร้ายจะแรงแค่ไหน
หวังว่าคงสักครั้ง สักวัน คงเข้าใจยิ่งรักก็ยิ่งผิดหวัง ยิ่งไปหลงมากก็ยิ่งหลงทาง
แต่ไม่เจอคงไม่จำ ไม่ทำคงไม่เป็น ขอโดนเต็ม ๆ เลยแล้วกัน
ประสบการณ์มีขายที่ไหนบ้าง ไม่เห็นมี
ใครมันจะไปรู้ ชีวิตมันคืออะไร
อย่างงั้นก็คงต้องแลก ต้องลอง ให้รู้ไป
มันจะแสบจะร้อน จะร้ายจะแรงแค่ไหน
หวังว่าคงสักครั้ง สักวัน คงเข้าใจ
ใครมันจะไปรู้ ชีวิตมันคืออะไร
อย่างงั้นก็คงต้องแลก ต้องลอง ให้รู้ไป
มันจะแสบจะร้อน จะร้ายจะแรงแค่ไหน
หวังว่าคงสักครั้ง สักวัน คงเข้าใจ
หวังว่าคงสักครั้ง สักวัน ที่ฉันนั้น ได้เข้าใจ

ศิลปิน บิ๊กแอส (Big Ass)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกี่ต้า เพลง อาบน้ำร้อน Ost. Hormones วัยว้าวุ่น Season 2