คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ – เอ็ม อรรถพล+พั้นช์ วรกาญจน์

คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

เพลงเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ – เอ็ม อรรถพล,พั้นช์ วรกาญจน์ละคร ทัดดาวบุษยาทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไม่มีใครข้างข้างกายจะทำอะไร ก็มีตัวคนเดียวจะเป็นยังไง ไม่เคยต้องแคร์ใครทุกที เวลาไปดูหนัง ทุกที ไม่มีใครนั่งข้างกันเดินลำพัง ไม่มีใครสักคน ตอนจะนอน ไม่เคยฝันถึงใครฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ เอ็ม อรรถพล, พั้นช์แต่วันนีั ที่ฉันไ……

คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

คอร์ดกีตา คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

เนื้อ เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอเพลงเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ – เอ็ม อรรถพล,พั้นช์ วรกาญจน์ละคร ทัดดาวบุษยาทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไม่มีใครข้างข้างกาย
จะทำอะไร ก็มีตัวคนเดียว
จะเป็นยังไง ไม่เคยต้องแคร์ใคร
ทุกที เวลาไปดูหนัง ทุกที ไม่มีใครนั่งข้างกัน
เดินลำพัง ไม่มีใครสักคน ตอนจะนอน ไม่เคยฝันถึงใคร
ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ เอ็ม อรรถพล, พั้นช์
แต่วันนีั ที่ฉันได้มารักเธอ
รู้สีกดีก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่
ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเหงาใจ สำหรับฉัน..เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมันชั่งวังเวง
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอหัวใจก็เลยมีความหมาย
เพราะใจได้มีใครที่คู่กัน
เธอมาเติมสิ่งที่มันหายไป
เธอมาเป็นส่วนที่มันสำคัญแต่วันนีั ที่ฉันได้มารักเธอ
รู้สีกดีก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่
ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเหงาใจ สำหรับฉัน..เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมันชั่งวังเวง
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอแต่วันนีั ที่ฉันได้มารักเธอ
รู้สีกดีก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่
ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเหงาใจ สำหรับฉัน..เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมันชั่งวังเวง
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอเธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้นมันชั่งวังเวง
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

รวมผลงานเพลง เอ็ม อรรถพล+พั้นช์ วรกาญจน์

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้า เพลง เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ