คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1 – ธี-เดช (T-det)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1

INTRO: ยิน…/เสียงขวัด../ แน่ชัด../แล้วตาหนี้….. ขอ…/รินทีเพื่อ../ความชัวส์../กัน…./หู../เพี้ยน… ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1

เนื้อ เพลง เอี่ยว6-4-1INTRO:ยิน…/เสียงขวัด../ แน่ชัด../แล้วตาหนี้….. ขอ…/รินทีเพื่อ../ความชัวส์../กัน…./หู../เพี้ยน…ยัก../ของเพื่อน…/ควัก/เหม็ด/เป้า…/ยุ๊ม…./เต็ม../เกลี้ยง….. ว่าคา../แบบเซียน… สาย…/ตาจ้อง…แล../ผลงาน…..พอ…/เปิดฝา….จะพา…/ตัวโก่ง……./เป็น……/ยัก/ให้……. ตา…/หยับ/ลาย…. หัวใจ….เริ่ม…/เต้นแรง……มือ…/หัวเขา….เกิด/อาการ…..ไม่…/มีแรง….. คอ…/ก้ะแห้ง…./กลืน…/น้ำลาย…./ไม่คล่าย…/ลง…..* ว่าลูกเหอ…ไม่น่า…./ทำ…พ่อ…ได้….. ช้าง…/ใจร้าย…ลูกทำพ่อได้….ลง…คอ….ตอน…/ที่ริน…ลูก…/ทำเสียง…/มาหลอก../พ่อ….. เสียง…/ลูกต่ำ…แต่….กลับ/ลำ…ขึ้น…/ไฮ…โล…..ปลิ้น…/เป้าเสื้อ…./กางเกง…ก็…/เหม็ด…/ฉาด…. เหรียญ…/กัก/บาท../สัก/แดงเดียว…ไม่มีเหลือ….เสียง…/อยู่ต่ำ….ติด/หก/สี่หนึ่ง….มันเหลือเชื่อ….. ลูกเต๋าเหอ….ไม่น่า…/ทำ…พ่อ…/ได้….SOLO: X 2Time
( ซ้ำ * )เสียง…/อยู่ต่ำ….ติด/หก/สี่หนึ่ง….มันเหลือเชื่อ…..ลูกเต๋าเหอ….ไม่น่า…/ทำ…พ่อ…/ได้…. ซ้ำ 3รอบ

ผลงานเพลง ธี-เดช (T-det)

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เอี่ยว6-4-1