คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น – ซีล (Zeal)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

เมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วย ถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจ ถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจ ความรักความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจ ใครใครเ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

เนื้อร้อง เพลง เพราะฉะนั้นเนื้อร้อง เพลง เพราะฉะนั้นเมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง.ฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหาล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจถ้าฉันเงียบเหงา ผู้คนคงห่างไกลความรักความเห็นใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง
Solo time 2timeเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

ศิลปิน ซีล (Zeal)

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เพราะฉะนั้น

, , , , , , ,