คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา – เอบีนอร์มอล (ABnormal)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

ใครที่พบเธอ ใครที่ได้เจอเธอ ถ้าเพียงอยู่ใกล้เธอแค่รู้จักต่างรักเธอทุกคน อาจเป็นเพราะใจ เธอที่แสนดีอาจเป็นท่าที ถ้อยคำอ่อนหวานประทับใจและฉันเองก็เป็นเหมือนใครๆที่ไม่อาจจะเหนี่ยวจะรั้งใจต่อไป ฉันต้องบอกทุกๆอย่างออกไป*บอกเธอตรงๆว่ารักเธอ อาจธรรมดาและน้อยไปแต่มันเป็นคำจากหัวใจ หนึ่งเดียวที่ฉันมี**เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ แค่อยากจะบอก หนึ่งคำนี้ว่าม……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

คอร์ดกีต้า ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

เนื้อร้อง เพลง คำธรรมดาใครที่พบเธอ ใครที่ได้เจอเธอ ถ้าเพียงอยู่ใกล้เธอ
แค่รู้จักต่างรักเธอทุกคน อาจเป็นเพราะใจ เธอที่แสนดี
อาจเป็นท่าที ถ้อยคำอ่อนหวานประทับใจ
และฉันเองก็เป็นเหมือนใครๆ
ที่ไม่อาจจะเหนี่ยวจะรั้งใจต่อไป ฉันต้องบอกทุกๆอย่างออกไป
*บอกเธอตรงๆว่ารักเธอ อาจธรรมดาและน้อยไป
แต่มันเป็นคำจากหัวใจ หนึ่งเดียวที่ฉันมี
**เธอไม่จำเป็นต้องสนใจ แค่อยากจะบอก หนึ่งคำนี้
ว่ามีคนที่รักเธออีกหนึ่งคน
ไม่เคยคิดทำ ไม่เคยหวังมากมาย เธออยากจะรักใครก็รักได้
ชีวิตเป็นของเธอ สิ่งที่ฉันบอกอาจไม่เลิศเลอ
แต่เปรี่ยมล้นใจจริงสิ่งนี้ที่สำคัญ
อย่างน้อยแค่เปิดใจให้เธอฟังคิดว่าคงเพียงพอ
ไม่ขอเกินกว่านั้น ฉันต้องบอกทุกๆอย่างออกไป

ศิลปิน เอบีนอร์มอล (ABnormal)

ฟังเพลง ออนไลน์ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง คำธรรมดา

, , , ,