คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา – สันติภาพ

คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

หนึ่งชีวิตหัวใจของชายทะเล กับรักแท้ที่มีไม่เคยเสื่อมคลาย จากแผ่นดินผืนฟ้าที่เคยแนบกาย ด้วยใจหมายด้วยสายใยแห่งความรัก ภาพความหลังฝังจำให้ใจติดตรึง เฝ้ารำพึงคนึงหัวใจท……

คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

เนื้อ เพลง เขมริน อินทิราหนึ่งชีวิตหัวใจของชายทะเล กับรักแท้ที่มีไม่เคยเสื่อมคลายจากแผ่นดินผืนฟ้าที่เคยแนบกาย ด้วยใจหมายด้วยสายใยแห่งความรักภาพความหลังฝังจำให้ใจติดตรึง เฝ้ารำพึงคนึงหัวใจทวงถามแรกเพียงพบสบตาพาใจโหยหา กี่เวลาผ่านมาไม่เคยลบเลือน* ฝากไปกับลมกับฝนที่ลอยพัดผ่าน แม้จะยาวนานยังคงไม่แปรผันเปลี่ยนรักยังมั่นคงซื่อตรงตราบโลกยังหมุนเวียน ฉันจะขีดเขียนคำรักลงในหัวใจ** อยากให้รู้หัวใจฉันนั้นอาทรณ์ จิตสะท้อนเมื่อยามที่เราห่างไกลพระวิหารขวางกั้นสัมพันธ์ไม่มีสลาย ฝากใจไว้ให้ไว้เพื่อวันที่รอ ซ้ำ */**พระวิหารขวางกั้นสัมพันธ์ไม่มีสลาย ฝากใจไว้ให้ไว้เพื่อวันที่รอ ใครสาวกสันติภาพก็โพสแซวกันได้นะครับเด็กใต้ทั้งเพนิ //เด็กใต้ใจเกิน 100///

ผลงานเพลง สันติภาพ

ฟังเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง เขมริน อินทิรา

, , , , , , ,