คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา) – หลวงเอี้ยง เจษฎา บุญช่วย (jessada)

คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)

อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา) เธอ เป็นคนชอบให้ความหวัง ทุกครั้งที่เธอได้เจอกับใคร เธอบอกว่าเธอไม่หลายใจ เธอไม่มีใคร รักเดียวใจเดียวเท่านั้น * อย่าให……

คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)

คอร์ดกี่ต้า คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)

เนื้อ เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)เธอ เป็นคนชอบให้ความหวัง ทุกครั้งที่เธอได้เจอกับใครเธอบอกว่าเธอไม่หลายใจ เธอไม่มีใคร รักเดียวใจเดียวเท่านั้น* อย่าให้ความหวัง ทั้งๆที่เธอมีเขา ให้ความรักเรา บอกว่าเธอไม่มีใครอย่าให้ความหวัง หากเธอยังคิดหลายใจ ก็เมื่อในใจ ของเธอมีแต่หลอกลวงอย่าให้ความหวัง เมื่อเธอต้องไปเจอใคร ช่วยหยุดได้หม้าย หลายใจไปก็เท่านั้นหยุดความหวังดี ให้ความหวังแบบหลอกลวงกัน หยุดให้ความหวัง หากมีฉันนั้นอยู่ในใจ

รวมผลงานเพลง หลวงเอี้ยง เจษฎา บุญช่วย (jessada)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-อย่าให้ความหวัง(ทั้งๆเธอยังมีเขา)